Nadstavbová data
pro PR management


Poskytované služby

Analýza publicity

Naplánovali jste a realizovali PR kampaň a pak průběžně monitorovali její výstupy? Následné hodnocení monitoringu publicity umožňuje zjišťovat úspěšnost PR aktivit.

ANTENNA připravuje kvalitní podklady pro to, abyste mohli hodnotit, zdali a jak kampaň fungovala. Na základě kvantitativní analýzy dokážeme zjistit například četnosti příspěvků, jejich časové rozložení, rozsah, pozice, zastoupení příspěvků v jednotlivých typech médií a mnohem více.

V případě, že potřebujete detailní hloubkovou analýzu, zpracujeme obsahovou analýzu PR výstupů. Ta umožňuje sledovat kvalitativní parametry jako například pozitivní nebo negativní hodnocení.

Graf

Poradenství v oblasti produktových PR

Produktové PR si v komunikačním mixu v dobách snižování nebo stagnování marketingových rozpočtů udržují velice stabilní pozici.

Menší značky často řeší produktové PR jako dílčí položku širší marketingové podpory. Především jim je určena doplňková služba poradenství v oblasti produktových PR, se kterým máme dlouholeté zkušenosti.

Referenční značky a produkty rádi na požádání poskytneme.

Monitoring inzerce v tištěných médiích

Inzerce a jiné placené formáty prezentací jdou s produktovými PR velice často ruku v ruce.

ANTENNA kromě monitoringu PR výstupů zajišťuje také monitoring inzertních nebo jinak označených placených prezentací, které se objevují v tištěných titulech. Ideální pro důslednou kontrolu synergie inzertní kampaně s PR výstupy.